Noskaidro kā iegūt “B” kategorijas tiesības

Lai iegūtu tiesības vadīt B kategorijas transportlīdzekli, ir jāmācās autoskolā un jābeidz vadītāju apmācības kursi. Lai mācītos autoskolā, topošajam autovadītājam ir jābūt sasniegušam vismaz 16 gadu vecumu, bet kārtojot CSDD teorētisko un vadīšanas eksāmenu, vismaz 18 gadu.

Dažādu kategoriju transportlīdzekļu vadītāja tiesību iegūšanas kārtība – vecums, stāžs, apmācības veids un transportlīdzekļu vadītāja tiesību iegūšanai kārtojamie eksāmeni – noteikta Ministru kabineta 02.02.2010. noteikumu Nr.103 „Transportlīdzekļu vadītāja tiesību iegūšanas un atjaunošanas kārtība un vadītāja apliecības izsniegšanas, apmaiņas, atjaunošanas un iznīcināšanas kārtība” 3.pielikumā.

Apmācība autoskolā notiek saskaņā ar 2010.gada 13.aprīļa Ministru kabineta noteikumiem Nr.358 “Noteikumi par transportlīdzekļu vadītāju apmācību un transportlīdzekļu vadītāju apmācības programmām”.

Kad pilnībā pabeigta apmācība autoskolā, trīs gadu laikā jānokārto CSDD eksāmeni un jāiegūst vadītāja apliecība. Pēc apmācības beigām individuāli vai ar autoskolas palīdzību var pieteikties uz vadītāja kvalifikācijas iegūšanas teorētisko un (vai) braukšanas eksāmenu kādā no 10 CSDD nodaļām, kas sniedz vadītāju kvalifikācijas pakalpojumus. Piesakoties eksāmeniem, jāuzrāda pase vai personas identifikācijas (ID) karte. Medicīniskā uzziņa, pirmās palīdzības kursu beigšanas apliecība, apmācības karte, pakalpojumu apmaksas kvīts jāiesniedz tikai gadījumos, ja informācija par minētajiem dokumentiem nav reģistrā.

Ja nevar ierasties uz eksāmenu, par to jāziņo CSDD ne vēlāk kā iepriekšējā darba dienā. Pretējā gadījumā veiktā priekšapmaksa tiks anulēta.

b-kategorija-csdd-logo